Iscavets - Titeren

Titeren of niet titeren?

Het titeren blijkt op dit ogenblik een nieuwe rage te zijn. Hierbij wordt in het bloed nagekeken of er nog voldoende antistoffen aanwezig zijn tegen bepaalde ziekten. Dit wordt als alternatief beschouwd voor het vaccineren.

De dierenartsen van Dierenartsenpraktijk Iscavets hebben zich over deze nieuwe trend gebogen en willen u graag klaar en duidelijke informatie verstrekken.

Wat is een titerbepaling?

Bij een titerbepaling wordt in het bloed nagegaan of er nog antistoffen tegen een welbepaalde ziekte aanwezig zijn. Sneltesten geven een semi-kwantitatief resultaat (er zijn nog voldoende antistoffen of niet). Testen in een laboratorium zijn kwantitatief (je weet precies hoeveel antistoffen er nog zijn).

Wat is het nut van titerbepalingen?

De aan- of afwezigheid van antistoffen zou kunnen vertellen of hervaccinatie nodig is. Dit zou ook nuttig kunnen zijn voor een dier met een ongekende vaccinatiehistoriek of voor een dier dat makkelijk nevenwerkingen op een vaccinatie vertoont. Ook zou je deze test kunnen gebruiken voor pups en kittens om na te gaan wanneer de antistoffen die ze van de mama gekregen hebben voldoende gezakt zijn zodat ze niet te vroeg gevaccineerd worden.
Hoewel dit op het eerste zicht erg logisch en zinvol lijkt, zijn er wel een aantal valkuilen.

Valkuilen mbt testmethode

Sneltesten geven een snel resultaat en zijn in principe betrouwbaar, op voorwaarde dat de verschillende stappen op een nauwgezette wijze doorlopen worden. Er is helaas geen detectiesysteem dat weergeeft dat de test correct uitgevoerd is. Zo kan bvb een te koude test onjuiste resultaten geven. Of een onderdeel van de test waar de tijd niet precies gerespecteerd is.
Bij laboratoriumtesten heb je het resultaat niet meteen, wat een extra visite bij de dierenarts kan opleveren.
Bovendien mag je niet vergeten dat elke test beperkingen heeft, waarbij vooral de vals positieven (de test zegt dat er antistoffen zijn maar die zijn er niet) tot bezorgdheid leiden.

Valkuilen mbt ziekten

Titerbepaling is alleen mogelijk voor een beperkt aantal ziekten: hondenziekte, parvo en hepatitis bij de hond en kattenziekte bij de kat. De test tegen niesziekte is niet betrouwbaar. De test bestaat niet voor rattenziekte (leptospirose), bordetella en parainfluenza (besmettelijke hondenhoest), kattenniesziekte (herpes, calici en Chlamydia) en kattenleucose. De enting tegen deze ziektes moet toch jaarlijks gebeuren.

Valkuilen mbt interpretatie

Ook is dergelijk bloedonderzoek slechts een momentopname. Uit de antistoffentiter kan niet voorspeld worden hoe lang het dier nog beschermd zal zijn. Deze test moet dus regelmatig herhaald worden. Voor volwassen dieren is dit om het jaar of om de 3 jaar afhankelijk van de datum van de laatste vaccinatie en de leeftijd van het dier. Bij pups en kittens die nog antistoffen hebben van de mama moet je de test om de 2 à 3 weken herhalen, waarbij je je de vraag moet stellen of dit vele bloedprikken wel zo prettig is voor het dier én je de bedenking moet maken dat er toch een gat in de bescherming kan optreden.
Als de titer te laag is, moet natuurlijk alsnog gevaccineerd worden, soms zelfs tegen meer dan voorzien omdat niet alle fracties los te verkrijgen zijn. Als je weet dat de bloedtest al duurder is dan de vaccinatie zelf, kunnen de kosten hoog oplopen.

Wat doet Dierenartsenpraktijk Iscavets?

Wij hebben besloten om niet mee te gaan in deze hype. Het nut ervan is zeer beperkt en het kan een vals gevoel van veiligheid geven. De meeste ziekten waartegen gevaccineerd wordt, zijn dodelijk, de kosten voor behandeling kunnen hoog oplopen en sommige ziekten zijn besmettelijk voor de mens. De kans op bijwerkingen is bijzonder klein (0,004% bij honden en 0,005% bij katten). Vaccinatie is een simpele kosteneffectieve handeling die al vele mensen- en dierenlevens gered heeft.
Wij volgen wel de meest recente vaccinatierichtlijnen van de WSAVA (World Small Animal Veterinary Association), de AAHA (American Animal Hospital Association) en de ABCD (Advisory Board on Cat Disease) waarbij we een individueel vaccinatieschema opstellen in functie van de leefomstandigheden van het dier. Precies tegen de ziekten waarvoor getiterd kan worden, hoeft de vaccinatie maar om de 3 jaar herhaald te worden. Zo komen we tot een vaccinatie-op-maat waarbij de meeste dieren niet elk jaar dezelfde entingen krijgen. Deze werkwijze vermijdt overmatig vaccineren, maar garandeert tegelijk wel de bescherming van uw favoriete dier.

DAP Iscavets

Website designed by Designproject.be

Wettelijke vermeldingen |

Privacyverklaring