Iscavets - Spoedgevallen

U kan ons steeds telefonisch contacteren voor spoedgevallen, zowel overdag als ’s nachts.

Een spoedgeval is niet aangenaam en kan zelfs tot paniek leiden. Toch willen wij erop aandringen om steeds vooraf telefonisch contact op te nemen. Dit stelt ons in staat om desgevallend een reeds voorziene afspraak te verplaatsen en om alvast de nodige voorbereidingen te treffen om uw dier snel en zo optimaal mogelijk te kunnen verzorgen.

Voor de weekends draaien wij mee in een beurtrol. Als u tijdens het weekend geconfronteerd wordt met een spoedgeval, hoort u steeds het telefoonnummer van een dienstdoende collega waarin wij het volste vertrouwen hebben op het antwoordapparaat.

DAP Iscavets

Website designed by Designproject.be

Wettelijke vermeldingen |

Privacyverklaring