Iscavets - Huisbezoeken

Huisbezoeken trachten we zo veel mogelijk te vermijden.

De onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn immers op verplaatsing beperkter dan in de praktijk.

Niettemin komen wij in de mate van het mogelijke graag aan huis als het echt niet lukt om naar de praktijk te komen.

DAP Iscavets

Website designed by Designproject.be

Wettelijke vermeldingen |

Privacyverklaring