Iscavets - Chirurgie

Dierenartsenpraktijk Iscavets staat in voor talrijke ingrepen: castratie en sterilisatie, tandverzorging, wondhechting, knobbels verwijderen, darmobstructies, milt verwijderen, diverse soorten hernia’s, amputaties, ooglidcorrecties,…

Hiervoor beschikken wij over een gasanesthesietoestel met de mogelijkheid om te beademen, en de nodige toestellen voor anesthesiebewaking - dit alles om het operatierisico zo beperkt mogelijk te houden.
Wij gebruiken ook steeds een cocktail van pijnmedicatie om het herstel na de ingreep zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hechtingen worden bijna steeds in de huid geplaatst, wat eveneens het herstel bevordert, en een kraag doorgaans overbodig maakt.

De meeste ingrepen verlopen onder vorm van een dagopname. U laat met andere woorden uw dier thuis uitvasten (minstens 6 uur geen eten). U brengt uw dier ’s morgens of in het begin van de namiddag op het afgesproken uur naar de praktijk. Zorg er wel voor dat uw huisdier de kans gekregen heeft om vooraf zijn behoefte te doen en dat hij proper is. Dezelfde avond kan hij alweer naar huis.

Let wel: konijnen mogen nooit uitgevast worden!

Sommige andere ingrepen worden uitgevoerd in de praktijk door een gespecialiseerd chirurg (vooral orthopedische ingrepen).
Voor andere ingrepen sturen wij u graag door naar een gespecialiseerde collega.

DAP Iscavets

Website designed by Designproject.be

Wettelijke vermeldingen |

Privacyverklaring