Iscavets - Bloeddrukmeting

Zowel een te hoge als een te lage bloeddruk kunnen problemen opleveren bij huisdieren. Bij een te lage bloeddruk komt de doorbloeding van onder meer de nieren in het gedrang. Een te hoge bloeddruk kan letsels geven aan onder meer de nieren en leiden tot acute blindheid, in het bijzonder bij poezen.

Dierenartsenpraktijk Iscavets is uitgerust met een dopplertoestel, de gouden standaard om de bloeddruk te meten. Dit kan zowel gebeuren in het kader van een Gezondheidsonderzoek als tijdens een operatie.

DAP Iscavets

Website designed by Designproject.be

Wettelijke vermeldingen |

Privacyverklaring