Iscavets - Angst voor vuurwerk?

Angst voor vuurwerk
Een gelukkig nieuwjaar?

Het einde van het jaar kan vaak gepaard gaan met ellende voor uw huisdier: angst voor vuurwerk. Er bestaan natuurlijk tabletjes die dit euvel op korte termijn onderdrukken, maar dit verhelpt de angst niet op lange termijn. Beter is om tegelijk na te denken over oplossingen op lange termijn en zo tevens andere schrikreacties te voorkomen. Want laat ons eerlijk blijven: angstige dieren lijden!

Ik ben angstig en ik laat het merken

Angst voor vuurwerk (of geluidsfobieën in het algemeen) kan zich op verschillende manieren uiten: huilen, weglopen, onzindelijkheid, destructief gedrag – vooral deuren moeten het ontgelden, omdat de dieren willen ontsnappen of zich ergens willen verstoppen.

Soms zijn de tekens subtieler: in een hoekje wegkruipen, bibberen, hijgen, smekken, speekselen, niet graag meer naar buiten gaan voor een wandeling,…

Er zijn verschillende geluidsprikkels die maken dat een dier bang is van vuurwerk: het knallen, het sissende geluid, het gieren.

De schrik kan beperkt blijven tot één soort prikkel, maar het gevaar bestaat dat het dier gaat generaliseren. Geluiden waar hij eerst niet bang voor was, geven op den duur ook aanleiding tot hetzelfde angstig gedrag. Zo kan uw dier angst ontwikkelen voor onweer of een voorbijrijdende brommer, een plotse knal, of zelfs het sissend geluid in de keuken als er vlees gebakken wordt, het openen van een fles spuitwater,…

Uiteindelijk kan het dier ook al tekenen van angst vertonen nog vóór de initiële prikkel waargenomen wordt (anticiperen).

Dergelijk probleem kan niet zomaar tijdens een kort telefoongesprek gekaderd worden. Maak een afspraak en praat erover met uw dierenarts. Een degelijk gesprek gepaard met een Gezondheidsonderzoek en eventueel bijkomende onderzoeken zijn noodzakelijk, ook om andere oorzaken van angst uit te sluiten. Een oudere hond die pas op latere leeftijd angst ontwikkelt, kan bijvoorbeeld ook hormonale stoornissen of een probleem ter hoogte van de hersenen hebben.

Een pilletje graag dokter

Op korte termijn of in noodsituaties kan een pilletje een oplossing bieden. Deze medicatie wordt best op voorhand uitgetest als de eigenaar thuis is.

Kalmerende medicatie op basis van acepromazine is niet geschikt. Deze pillen hebben een kalmerend effect, zonder de angst te verhelpen. Het dier blijft de prikkels waarnemen, de angst blijft bestaan en kan zelfs erger worden. Bij sommige dieren kan er ook angstagressie ontstaan.

Een betere keuze zijn benzodiazepines omdat ze niet alleen kalmerend werken, maar ook de angst verminderen. Deze mogen echter niet bij agressieve dieren gebruikt worden. Ook leverpatiënten krijgen deze medicatie best niet. Katten die benzodiazepines krijgen, dienen binnen gehouden te worden omdat hun dieptezicht vermindert.

En als we nu eens een stapje verder gingen?

Zoals bij alle gedragsproblemen is het beter om andere maatregelen te nemen. Een goede voorbereiding is zeer belangrijk als je je dier met zo weinig mogelijk angst en stress door het vuurwerk of onweer wil loodsen. Hiervoor komen een heel pakket maatregelen in aanmerking die de dierenarts graag met u zal doorlopen. Het voornaamste is om een vluchtruimte voor uw dier te creëren. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van feromonen, geurstofjes die voor ons niet waarneembaar zijn, maar wel een ontspannend effect hebben op uw dier.

Creëer een vluchtruimte voor de hond

Zorg ervoor dat het dier een speciale ruimte heeft waar het heen kan en waar het minder last heeft van de geluiden waarvoor hij angst heeft. Het geluid dempen is heel belangrijk!

Soms heeft een hond al een favoriete ruimte in huis, die misschien enkel wat aangepast moet worden. leg zoveel mogelijk dekens in de hoek waar de hond zelf al kruipt of die je zelf kiest. Hierin kan hij dan graven of zichzelf verbergen.

Bij deze dekens leg je ook een oud ongewassen kledingstuk van jezelf zodat de hond je geur heeft en zich comfortabel voelt door je indirecte aanwezigheid.

Je kan ook dekens over een tafel hangen, waaronder de hond kan kruipen of een hok voorzien met dekens erover. Dit zal mede het geluid dempen.

De vluchtruimte moet altijd toegankelijk zijn voor het dier wanneer hij angstig is, ook als je niet thuis bent. Zorg er dus voor dat de deuren niet per ongeluk toe gaan zodat de hond niet meer in of uit de ruimte kan.

Leg regelmatig snoep of kauwbotjes in de schuilplaats. Oefen die twee tot driemaar per dag. Zo zal hij de schuilplaats aangenaam vinden om naartoe te gaan.

Probeer het geluid vanuit de andere ruimten en zeker van buitenaf zoveel mogelijk te beperken en maak de kamer donker. Sluit de ramen, houd de gordijnen dicht en laat indien mogelijk de rolluiken neer.

Als de hond zich hier comfortabel bij voelt, kan je eventueel ook rustige muziek laten spelen.

Houd er rekening mee dat sommige materialen op de plaats waar het dier zich bevindt geluid kunnen verder zetten of verergeren (bvb staal, pvc dak, ramen).

Installeer een speciale ontspannende verdamper in huis, zo dicht mogelijk bij of in de vluchtruimte. De verdamper moet 24 op 24 uur gebruikt worden. Doe dit liefst al enkele weken op voorhand. Deze verdampers zijn in onze praktijk te koop.

Als je op een bepaald moment vuurwerk (of onweer) verwacht, geef de hond dan een grote maaltijd met veel koolhydraten, op voorwaarde dat hij geen gevoelige maag of bepaalde spijsverteringsstoornissen heeft. Pasta, aardappelen of goed doorgekookte rijst zijn ideaal en zorgen ervoor dat het dier zich slaperig voelt. Zorg ook voor voldoende drinkwater.

Laat de hond op voorhand uit en houd hem zeker aan de leiband.

Wanneer het geluid begint

Zorg vooreerst dat je hond zich in een veilige en afgesloten omgeving bevindt zodra het vuurwerk of onweer begint, zodat hij niet kan ontsnappen.

Het gedrag van de eigenaar is heel belangrijk wanneer het geluid van het vuurwerk begint. Maak je vooral niet kwaad. Dit veroorzaakt nog meer angst en stress. Negeer zelf het geluid en probeer je dier af te leiden met een spelletje. Je met een andere hond zien spelen, kan de angstige hond motiveren om mee te doen.

Als je hond zeer angstig is en je kan hem niet afleiden, dan breng je hem onmiddellijk  naar zijn schuilplaats en moedig je hem aan om daar te blijven.

Als je hond, ondanks alle vorige maatregelen, te angstig is om te reageren, kan je hem beter geruststellen door hem te aaien of op schoot te nemen.

Hoewel er lang beweerd werd dat troosten een bevestiging is van zijn angst en eigenlijk een soort beloning voor zijn gedrag, weten we nu dat een te angstig dier toch niet meer in staat is om op dat ogenblik iets te leren. Het is dan beter om het dier gerust te stellen en hem het vertrouwen te geven dat u er bent voor hem.

En onze poezen?

De klachten zijn bij katten meestal minder spectaculair en worden dus ook vaker over het hoofd gezien. Een angstige kat zal zich eerder verstoppen dan te huilen of te vernielen.

Je kan enkele weken op voorhand een speciale verdamper installeren die ontspannend werkt. Deze zijn beschikbaar in onze praktijk.

Zorg ook hier voor een geluidsisolerende schuilplaats. Een poes kan zich bvb veiliger voelen door ergens in een kast te kruipen.

Zorg ervoor dat de kat binnen blijft, zodat ze niet kan vluchten en verloren raken.

Volgend jaar vuurwerk zonder angst

Om angst van vuurwerk in de toekomst te voorkomen, kan uw dier gedesensibiliseerd worden met behulp van een speciale geluids-CD. Hierbij wordt het geluid dat de angst opwekt in sterk afgezwakte vorm aangeboden terwijl het dier afgeleid wordt met speelgoed of hapjes. Bij elke sessie wordt het volume een beetje hoger gezet, terwijl de hond absoluut geen tekenen van angst mag vertonen. Indien de hond wel tekenen van angst vertoont, moet onmiddellijk een stap terug gezet worden in de behandeling.

Dit klinkt eenvoudiger dan het is! Het is belangrijk om het gedrag van de hond op de juiste manier te interpreteren en stressignalen te herkennen. Het is eveneens belangrijk om veel geduld te oefenen en niet te snel te willen gaan. Desensibiliseren moet heel geleidelijk en heel voorzichtig gebeuren.

Als het dier daarbij, naast een geluidsfobie, ook met andere angsten of gedragsproblemen kampt, is een goede begeleiding en opvolging noodzakelijk!

DAP Iscavets

Website designed by Designproject.be

Wettelijke vermeldingen |

Privacyverklaring